ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“