„Една общинска детска градина като никоя друга. Разговор с директора на столичната „Ран Босилек“ Лиляна Василева“, в. „КАПИТАЛ“