Група „Бонбон“

„Ние сме група Бонбон и при нас е щур купон. Да учим и творим – за нас е миг неповторим. ”

ЕКИП

  • Кристиана Аркадиева – старши учител
  • Красимира Григорова – старши учител
  • Таня Коруева – пом. възпитател

Е-mail: dg68bonbon@abv.bg

Служебен телефон:  0886089532

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Образователният процес в група „Бонбон“ се осъществява по програмна система „Приятели“ на издателство „КЛЕТ България“. 

ИНТЕРИОР