Група „Пеперуда“

П – приветливи
Е – емоционални
П – палави
Е – екипни
Р – разумни
У – уникални
Д – динамични
А – артистични
Това сме ние – децата от група „Пеперуда”

„С песни, танци и игра
ний откриваме света!
И от всичко на земята
най-обичаме играта!””

ЕКИП

  • Розита Джонкова –  учител
  • Силвия Ангелова – учител
  • Теодора Младенова – пом. възпитател
  • Гергана Джиджишева – пом. на учителя

Е-mail: dgpeperuda@abv.bg

Служебен телефон:  0887880794

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Образователният процес в група „Пеперуда“ се осъществява по програмна система „Златно ключе“ на издателство „БИТ И ТЕХНИКА“. 
Можете да рагледате печатния и електронния вариант на книжките по образователни направления тук:
  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструиране и технологии

ИНТЕРИОР