Група „Врабчета“

„В група „Врабчета” се чувстваме като едно голямо, задружно семейство. Учим се на уважение, обич, толерантност и взаимопомощ. ”

ЕКИП

  • Вера Захариева – старши учител
  • Весела Методиева – учител
  • Марияна Николова – пом. възпитател

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Образователният процес в група „Врабчета“ се осъществява по програмна система „Златно ключе“ на издателство „БИТ И ТЕХНИКА“. 
Можете да рагледате печатния и електронния вариант на книжките по образователни направления тук:
  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструиране и технологии

ИНТЕРИОР

error

Харесвате ли ДГ № 68 "Ран Босилек"? Последвайте ни във Facebook