„Ден на отворени врати” за споделяне на добри практики в ДГ 68 „Ран Босилек“