Covid-19

Прегледайте текущите обявления от тук:

Обявления

09-2021 - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

09-2021 - НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ