Дейности

 

В ДГ № 68 „Ран Босилек” осигуряваме обучение, възпитание, социализация,  интеграция и приобщаване на децата в съответствие с държавните образователни стандарти. 

Работим по иновативна Програмна система на детската градина и познавателни книжки, одобрени от МОН.

Във всички групи разполагаме с интерактивни дъски и богата дидактична база.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 •  Български език и литература;
 •  Математика;
 •  Околен свят;
 •  Изобразително изкуство;
 •  Музика;
 •  Конструиране и технологии;
 •  Физическа култура;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 •  Футбол;
 •  Английски език със съпровод на музикален педагог;
 •  Народни танци;
 •  Латино  и модерни танци;
 •  Визуални изкуства и арт терапия;

СВОБОДНИ ЗАНИМАНИЯ

 •  Организиране на празници, състезания, концерти;
 •  Разходки на открито;
 •  Игри и забавления;
 •  Организиране на екскурзии и походи;
 •  Зимни и летни лагери;