Нашият екип

Ние знаем, че детството се изживява само веднъж и правим всичко необходимо то да остане незабравимо.

За възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип, чието желание е да превърне ДГ № 68“Ран Босилек” в любимо място за всяко дете.

...