Консултации


ГРАФИК
за индивидуално консултиране на родителите от 15.09.2022 г. до 31.05.2023 г.

ГрупаДен от
седмицата
Приемно
време
педагогически специалистЗабележка
Първа ясла „Цвете“сряда/четвъртък12.30ч.-13.30ч.Д. Вълова
м.с. Т. Вутева
м.с Кр. Димитрова
първата смяна за деня
Втора ясла „Пате“ сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.Д. Вълова
м.с. К. Велков
м.с. Н. Иванова
първата смяна за деня
Група „Патиланци“ сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.Е. Гошева
Алб. Стефанова
първата смяна за деня
Група „Врабче“ сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.В. Захариева
В. Методиева
първата смяна за деня
Група „Щурче“ сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.В. Джакова
В. Стефанова
първата смяна за деня
Група „Звездичка“ сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.Л. Стефанова
М. Петрова
първата смяна за деня
Група „Бонбон“ сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.Кр. Аркадиева
Кр. Григорова
първата смяна за деня
Група „Детелина“сряда/четвъртък12.30ч.-13.30ч.Р. Божич
Б. Демирова
първата смяна за деня
Група „Слънчо“сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.Д. Андреева
В. Иванова
първата смяна за деня
Група „Пеперуда“сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.Р. Джонкова
С. Ангелова
първата смяна за деня
Група „Пчеличка“сряда/четвъртък 12.30ч.-13.30ч.М. Борисова
М. Златкова-Божилова
първата смяна за деня
Педагогически специалисти -кабинетот понеделник до петък13.00ч-14.0ч.
14.00ч. -15.00ч.
Д. Вълова
гл. ресурсен учител
първа смяна
втора смяна
Педагогически специалисти – кабинет от понеделник
до петък
13.00ч.-14.00ч. 13.00ч.-14.00ч.В. Георгиева
ресурсен учител
първа смяна
втора смяна
Педагогически специалисти – кабинет от понеделник
до петък
13.00ч.-14.00ч.
13.00ч.-14.00ч.
С. Иванова
ресурсен учител
първа смяна
втора смяна
Педагогически специалисти – кабинет от понеделник
до петък
13.00ч.-15.00ч.
13.00ч.-15.00ч.
Ел. Минчева
логопед
първа смяна
втора смяна
Педагогически специалисти – кабинет от понеделник
до петък
14.00ч.-15.00ч. 14.30ч.-15.00ч.Д. Клочкова
психолог
първа смяна
втора смяна