Защо ДГ 68?

 

Какво ще направим за вашето дете?

 • Ще му създадем здравословен начин на живот;

 • Ще му осигурим спокойна среда в условия на сигурност и подкрепа;

 • Ще му помогнем  да овладее  знанията  по интересен,   достъпен и разбираем за него начин;

 • Ще му осигурим възможност за собствен темп на развитие;

 • Ще развиваме неговата индивидуалност и уникалност!

Какво да очаквате от нас?

 • Да му помогнем да развие умение  за бързо адаптиране към нова среда, нови хора, нови ситуации;
 • Да научим Вашето  дете  да мисли  и  разсъждава;
 • Да му помогнем да развие  заложбите и способностите си;
 • Да се справя  с конфликти вербално  без проява на агресия;
 • Когнитивна, социална и емоционална подготовка за училище;
 • Обща подкрепа за ранно разпознаване и превенция на рисковете в развитието на детето;
 • Допълнителна подкрепа чрез ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности от педагогически специалисти – психолог, ресурсен учител, логопед.