ДГ 68 „Ран Босилек” е обикновена детска градина  като всички останали  – чистичка, подредена, с богата материална база, с добър екип, но  с необикновена атмосфера. 

      Защо ли….?

 • Защото ние сме отдадени на любовта си към децата;
 • Защото сме открили  ключът към детското сърце;
 • Защото общуването с детето ни носи удоволствие и радост;
 • Защото за нас няма нищо по – важно от детето;
 • Защото  учителството  ни носи  удовлетворение;
 • Защото  професията – УЧИТЕЛ –  е нашата мисия!

 

⛹️‍♀️Баскетболен турнир и Спортен празник за децата от ДГ 68„Ран Босилек“ ⛹️ – 06.06.2024 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА

НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 г.⛹️‍♀️Баскетболен турнир и Спортен празник за децата от ДГ 68„Ран Босилек“ ⛹️


!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ГРАФИК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ РАЙОН „ЛЮЛИН“ ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2024 ГОДИНА

 

„Ден на здравословното хранене“

в ДГ № 68 „Ран Босилек“

 

ДГ № 68 „Ран Босилек“ организира инициативата „Моята зелена детска градина“

 

Не е от значение колко даряваме, а колко любов влагаме”

Майка Тереза

 

                       С тези думи екипът на ДГ № 68 „Ран Босилек“ изрази огромната си признателност и благодарност към г-н Стефан Христов за направеното дарение – портрет дърворезба на българския писател, поет и преводач Ран Босилек.                                   

              Специално изработеният авторски портрет е пример, за тези и бъдещите поколения деца, че доброто винаги е тук до нас, необяснимо и непредвидимо.

                   В навечерието на светлите коледни и новогодишни празници, екипът и децата от ДГ 68 „Ран Босилек“ пожелават на г-н Стефан Христов здраве, благоденствие и просперитет!

 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВ ПРИЕМ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, СЪЩИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3 ОТ 05.02.2007 г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • за децата постъпващи в яслена група – изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване и изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

ПРИ ДЕЦАТА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, СЛЕДВА ДА СЕ ИЗИСКВА:

 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно(фекална проба и скоч проба) Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

 

❤❤ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В

ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“❤❤