ДГ 68 „Ран Босилек” е обикновена детска градина  като всички останали  – чистичка, подредена, с богата материална база, с добър екип, но  с необикновена атмосфера. 

      Защо ли….?

 • Защото ние сме отдадени на любовта си към децата;
 • Защото сме открили  ключът към детското сърце;
 • Защото общуването с детето ни носи удоволствие и радост;
 • Защото за нас няма нищо по – важно от детето;
 • Защото  учителството  ни носи  удовлетворение;
 • Защото  професията – УЧИТЕЛ –  е нашата мисия!

 

 

1 НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

„ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА!

НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА“

Ангелина Жекова

  


УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВ ПРИЕМ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, СЪЩИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3 ОТ 05.02.2007 г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • за децата постъпващи в яслена група – изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване и изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

ПРИ ДЕЦАТА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, СЛЕДВА ДА СЕ ИЗИСКВА:

 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно(фекална проба и скоч проба) Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 


ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОТПАДАНЕ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СЧИТАНО ОТ 01.04.2022 Г.

 

 

❤❤ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В

ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“❤❤

 

 

„ЕДНА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО НИКОЯ ДРУГА. РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРА НА СТОЛИЧНАТА „РАН БОСИЛЕК“ ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА“, в. „КАПИТАЛ“