Материална база

ГРУПИ

ДГ № 68 ”Ран Босилек” разполага с просторни, обновени и модерно обзаведени помещения на групите;

 •  Кухненски блок;
 •  Перални и сушилни помещения;
 •  Административни кабинети;
 •  Физкултурен и музикален салон;
 •  Психологичен кабинет;
 •  Сензорна стая;
 •  Логопедични кабинети – 2 бр.;
 •  Мобилни зони за сензорно-двигателна интеграция и психомоторика;
 •  Зона за релакс и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Възпитателно-образователният процес е обезпечен със съвременна мултимедийна техника, подпомагаща овладяване на познанието- интерактивни дъски, лаптопи, мултимедийни проектори във всички групи, както и всички необходими  дидактични материали за обезпечаване  на образователния процес според съвременните изисквания и технологии.

ЕКСТЕРИОР

 •  Богато озеленен двор;
 •  Алпинеуми и поддържани тревни площи;
 •  Обезопасени  площадки за всяка възрастова група;
 •  Футболно игрище;
 •  Голф игрище;
 •  Баскетболи игрища – 4 бр.;
 •  Оборудвана площадка по БДП;
 •  Вело алея.