Профил на купувача

Прегледайте текущите обявления от тук:

Обявления

29-04-2024: Резултати от провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

10-04-2024: Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

19-05-2023: Резултати от провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

24-04-2023: Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

 

07-09-2021: Обява относно удължаване срока за подаване на документи за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

23-08-2021: Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

06-08-2020: Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

27-06-2019: Заповед за определяне на заявител по схемите''Училищен плод'' и ''Училищно мляко'' в ДГ № 68 Ран Босилек

 

07-05-2019: Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите ''Училищен плод'' и ''Училищно мляко'' за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години в ДГ № 68 Ран Босилек

 

29-08-2018: Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 Ран Босилек

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДГ № 68 РАН БОСИЛЕК