Такси

Заплащане месечна такса за посещение на допълнителни

образователни дейности на дете

 

 

 

ДОД „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И АРТ ТЕРАПИЯ“

Плащането от родители се извършва през edg.bg, модул „Такси“. Платените такси се отбелязват автоматично в профилите на „Администратор дейност“ и родителя.

Платформата генерира и „квитанция с уникален номер“ от ePay.bg

 

 

 

 

ДОД „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪС СЪПРОВОД НА МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ“

Плащането от родители се извършва през edg.bg, модул „Такси“. Платените такси се отбелязват автоматично в профилите на „Администратор дейност“ и родителя. 

Платформата генерира и „квитанция с уникален номер“ от ePay.bg

 

 

 

ДОД „ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА“

Плащането от родители се извършва само през платформата ePay.bg. На 1-во число на месеца, следващ предоставената услуга, родителят получава 10-цифрен КОД за плащане  през ePay.bg  на подадения от него e-mail при регистрация на детето му за посещение на дейността.   

 

 

 

 

ДОД „НАРОДНИ ТАНЦИ“

ДОД „ЛАТИНО И МОДЕРНИ ТАНЦИ“

Плащането от родители се извършва само през платформата ePay.bgНа 1-во число на месеца, следващ предоставената услуга, родителят получава 10-цифрен КОД за плащане през ePay.bg ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ на подадения от него e-mail при регистрация на детето му за посещение на дейността.  

 

 


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ За допълнителни въпроси може  да се обръщате на тел. 02/925 01 67