април

3апр.2019

Информация за всички настоящи и бъдещи родители.

ДГ № 68  „Ран Босилек“ обявява „Седмица на отворени врати“ в периода 15.04.2019 – 19.04.2019г. от 13.00 до 14.00 часа.

Директор: Лиляна Василева