януари

2ян.2021

Уважаеми родители,
Отсъствията на децата от подготвителните групи в училища и детски градини за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. са допустими по желание на родителите след писмено уведомление до директора.

Прилагам заповед №РД09-3626/31.12.2020 г. на МОН