Видео – галерия

„Ден на здравословното хранене в ДГ 68 „Ран Босилек““-Покана

Честване на 1ви март в ДГ № 68 „Ран Босилек“

Седмица на професиите в ДГ № 68 „Ран Босилек“

Седмица на литературното четене в ДГ № 68 „Ран Босилек“

Реализиране на проект „Ще успеем заедно“ в ДГ № 68 „Ран Босилек“

Ден на здравословното хранене в ДГ № 68 „Ран Босилек“