Документи

Прегледайте текущите обявления от тук:

Обявления

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

УЧЕБЕН ПЛАН НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ 68 ''РАН БОСИЛЕК'' 2024

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ДГ 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 


 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2024 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2023 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2022 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2021 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2020 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2019 ГОДИНА