Документи

Прегледайте текущите обявления от тук:

Обявления

09-2021 - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

09-2021 - НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

 


 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 


 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

УЧЕБЕН ПЛАН НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК''

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ 68 ''РАН БОСИЛЕК'' 2023

 

 


БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2023 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2021 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2020 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ НА ДГ № 68 ''РАН БОСИЛЕК'' ЗА 2019 ГОДИНА